نحوه ارسال طرح ها :

ثبت نام درسایت پژوهشیارمعاونت پژوهشی وفناوری وثبت کامل طرح در پژوهشیاروارسال فایل Word پروپوزال در قسمت ضمائم

مهلت ارسال طرح ها : ااز تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱ لغایت ۱۳۹۶/۲/۳۱

توجه : نام فایل حتما" انگلیسی باشد.

شماره تماس : ۳۷۹۲۳۰۷۸ سرکارخانم افشاری

ادامه

اولین فراخوان طرح های تحقیقاتی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ۱۳۹۶