نحوه ارسال طرح ها :

ثبت نام درسایت پژوهشیارمعاونت پژوهشی وفناوری وثبت کامل طرح

در پژوهشیاروارسال فایل Word2007 پروپوزال در قسمت ضمائم

مهلت ارسال طرح ها : از تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱ لغایت ۱۳۹۵/۲/۳۱

توجه : نام فایل حتما" انگلیسی باشد.

شماره تماس : ۳۷۹۲۳۰۷۸ سرکارخانم افشاری

ادامه

اولین فراخوان طرح های تحقیقاتی در سال ۱۳۹۵