۱-      جمع آوری مستندات کمیته تحقیقات دانشجویی از دانشکده ها. شامل: (کارگاههای برگزار شده، نشریات تالیف شده، کنگره های برگزار شده، طرحهای تحقیقاتی، شرکت در کنگره ها و ...)

۲-     جمع آوری مقالات مربوط به دانشجویان از سایتهای مربوطه و دسته بندی آنها

۳-     ارائه گزارش به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و یا ارسال مدارک و مستندات جهت بررسی در جشنواره رازی

 

برنامه ارزیابی پژوهشی دانشگاه و جشنواره رازی

قال الله تعالی : کُلُوا وَاشرَبُوا ولا تُسرِفُوا إنَّهُ لایُحِبُ المُسرِفین ؛ 
 بخورید و بیاشامید ولى اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمى دارد .

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir