سخنرانی

 

سرکارخانم  دکتر آزیتا  امیری  از دانشگاه Alabama

 

موضوع سخنرانی

 

The impact of environmental exposures on reproductive health:the role of midwives and nurses   

زمان :

شنبه    ساعت ۸.۳۰ لغایت ۱۰        ۱۳۹۵/۳/۸

مکان :

تالار اندیشه دانشکده پرستاری

برنامه DNPبرنامه ارائه دکتری پرستاری بالینی

زمان :

یکشنبه ۸.۳۰ لغایت ۱۰        ۱۳۹۵/۳/۹

مکان :

تالار اندیشه دانشکده پرستاری

 

برنامه سخنرانی های علمی