سخنرانی

 

سرکارخانم  دکتر آزیتا  امیری  از دانشگاه Alabama

 

موضوع سخنرانی

 

The impact of environmental exposures on reproductive health:the role of midwives and nurses   

زمان :

شنبه    ساعت ۸.۳۰ لغایت ۱۰        ۱۳۹۵/۳/۸

مکان :

تالار اندیشه دانشکده پرستاری

برنامه DNPبرنامه ارائه دکتری پرستاری بالینی

زمان :

یکشنبه ۸.۳۰ لغایت ۱۰        ۱۳۹۵/۳/۹

مکان :

تالار اندیشه دانشکده پرستاری

 

 

 

 

رنامه سخنرانی  دکتر Dr. Sebastian Hesse    

موضوع سخنرانی : Genetic Diagnosis of Neutrophil Dysfunction

زمان : یک شنبه  ساعت۱۱-۹       ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

مکان : تالار هشت گوش  دانشکده پزشکی

ادامه

 

نشست با شرکت کنندگان سازمان جهانی بهداشت WHO

 زمان : یکشنبه  ساعت ۱۲- ۸           ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

 مکان : تالار دکتر عباس ادیب دانشکده پزشکی          

ادامه     

 نشست به زمان دیگری موکول گردیده است .

برنامه سخنرانی های علمی