در این جلسه ضمن ارایه گزارش اعضاء از روند کارهای انجام گرفته، بارأی اعضاء شعار امسال هفته پژوهش " پژوهش پاسخگو Accountable research" نامگذاری گردید.

برگزاری دومین جلسه کمیته اجرایی هفته پژوهش

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir