در این جلسه ضمن إرایه گزارش اعضاء از کارهایی که تاکنون انجام گرفته و تبادل نظر در مورد آنها،پوستر هفته پژوهش که طراحی گردیده بود به تایید اعضاء رسید و برای چگونگی برگزاری روز بزرگداشت هفته پژوهش  و  کارگاهها تصمیم گیری گردید.

برگزاری چهارمین جلسه کمیته اجرایی هفته پژوهش

قال الله تعالی : کُلُوا وَاشرَبُوا ولا تُسرِفُوا إنَّهُ لایُحِبُ المُسرِفین ؛ 
 بخورید و بیاشامید ولى اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمى دارد .

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir