سه شنبه دهم بهمن ماه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه با همکاری کانون پتنت، به مدت دو روز، اقدام به برگزاری کارگاه مالکیت فکری و ثبت پتنت، ویژه اعضای هیات علمی، دانشجویان، محققان و نوآوران نمود. در این کارگاه مهندس میترا امین لو مسئول اداره فناوری انستیتو پاستور ایران در خصوص اصول و مفاهیم مالکیت فکری، معرفی پایگاه داده های جستجوی اختراعات، نحوه نگارش متن اختراع و ادعانامه، روند ثبت اختراع داخلی و خارجی و نحوه پتنت خوانی به ارائه مطالب آموزشی پرداخت.

برگزاری کارگاه مالکیت فکری و ثبت پتنت، ویژه اعضای هیات علمی، دانشجویان، محققان و نوآوران

قال الله تعالی : کُلُوا وَاشرَبُوا ولا تُسرِفُوا إنَّهُ لایُحِبُ المُسرِفین ؛ 
 بخورید و بیاشامید ولى اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمى دارد .

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir