کارگاه تدوین گایدلاین

با حضور مدرسین از دانشگاه مک مستر کانادا

زمان : ۲۴ لغایت ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۵ ساعت : ۸:۱۵.۳۰

مکان : تالار ادیب دانشکده پزشکی

گارکاه به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد لطفا لپ تاپ شخصی همراه داشته باشید.

Health Evidence Synthesis and Guideline Development Workshop using the GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) Approach

برگزاری کارگاه گایدلاین