روز دوشنبه ۹/۱۱/۹۶ از ساعت ۴۵ : ۷ دقیقه صبح، بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی طرح های بالینی در سالن شورای معاونت پژوهشی و فناوری تشکیل شد. در این جلسه در خصوص راهکارهای مرتبط با اهداف میان مدت آیین نامه ارتقای پژوهشهای بالینی مصوب این شورا بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی طرحهای بالینی دانشگاه

قال الله تعالی : کُلُوا وَاشرَبُوا ولا تُسرِفُوا إنَّهُ لایُحِبُ المُسرِفین ؛ 
 بخورید و بیاشامید ولى اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمى دارد .

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir