کنفرانس یک روزه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

 تاریخ برگزاری: دو شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷

محل برگزاری: دانشکده دندانپزشکی تالار مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد

گروه هدف: کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 امتیاز: امتیاز فرهنگی جهت اعضای محترم هیات علمی و ارائه گواهی جهت دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی

   هزینه ثبت نام برای اعضای محترم هیئت علمی مبلغ ۵۰ هزار تومان که در تاریخ برگزاری در محل کارگاه دریافت می گردد.

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه