مروز شنبه ۱۳ آبان ماه، جمعی از دانشگاهیان علوم پزشکی اصفهان، به مناسبت گرامیداشت یوم‌ا... ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، همراه گروه‌های مختلف دانش‌آموزان، نخبگان و دانشجویان، اعضای سازمان‌های بسیج دانشجویی و ... در راهپیمایی این روز بزرگ شرکت کردند.

حضور دانشگاهیان علوم پزشکی اصفهان در راهپیمایی یوم ا... ۱۳ آبان