نام و نام خانوادگی :  سید امیر حسین  میریان

 

 

 

شماره تماس :                   ۲۳۷۹۲۳۰۸۲ 

 

شماره نمابر  :                   ۳۶۶۸۷۸۹۸   

 

آدرس پست الکترونیک :     amirhossinmirian@yahoo.com  

شرح وظایف :

 

۱-        نظارت و اطمینان از انجام کلیه مراحل شامل بررسی پیشنهادات برگزاری، تهیه احکام اعضای هیات علمی و اجرایی، راهنمایی در تهیه فراخوان، اطلاع رسانی     مناسب، شرکت در جلسات کمیته علمی ، راهنمایی جهت تهیه کتاب خلاصه مقالات ، و گواهی نامه شرکت در همایش،  ارتباط و ارائه راهنمایی به دبیر اجرایی  در جذب حامی مالی ،  انجام مکاتبات لازم با روابط عمومی  و حراست و تاسیسات  و نقلیه دانشگاه ، نظافت سالن ها و انجام پذیرایی ، تهیه هدایا و تنظیم اسناد مالی هزینه های برگزاری  کنگره ها، همایشها ،و سمینار های مصوب  و پذیرفته شده برابر مقررات

۲-        تهیه گزارش برگزاری مراسم  و تحلیل نظرات جهت بهره برداری در مراسم آتی

۳-        ارسال کتاب خلاصه مقالات  کنگره و قطعنامه آن به وزارتخانه متبوع، سایر دانشگاه ها، و مراکز تحقیقاتی

۴-        اعلام نظر کارشناسی در خصوص میزان فعالیت علمی و اجرایی همکازان هیات علمی  به هیات ممیزه دانشگاه

۵-        ارایه ایده برای بهبود انجام امور برگزاری همایشها

۶-        انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین مافوق

رئیس اداره همایشهای علمی دانشگاه

 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir