برنامه سخنرانی تیم پژوهشی ازدانشگاه هامبورگ آلمان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (مرکز تحقیقات روان تنی)

۱۹ و ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

ادا مه ....

سخنرانی تیم پژوهشی دانشگاه هامبورگ آلمان

 

 

 

ورود کاربر

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir

 

پیوندها