نام و نام خانوادگی : مینا تقوایی

شماره تماس        :  ۳۷۹۲۳۰۷۶

ایمیل                   : taghvaei@bsrc.mui.ac.ir

 

۱-      دریافت پروپوزالهای تحقیقات دانشجویی دانشکده ها، انجام کارشناسی از نظر چهارچوب کلی و هزینه ها و در صورت نیاز اصلاح آنها

۲-     صدور قرارداد طرحها و نهایتا ارسال به حوزه مدیریت امور پژوهشی

۳-     صدور نامه حسابداری جهت پرداخت هزینه طرح به مجری

۴-     صدور گواهی اجرای طرح برای مجریان

۵-     صدور نامه حق التشویق جهت ارائه مقالات کنگره های داخلی به دانشجویان

۶-     صدور گواهی داوری طرحهای تحقیقاتی دانشجویی با درخواست سرپرستان کمیته های دانشجویی دانشکده ها

۷-     صدور مجوز تسویه حساب نهایی یا موقت از طرح بر حسب وضعیت طرح و نیاز دانشجویان (اعلام پایان طرح)

۸-    جمع آوری کلیه مستندات طرحها، کارگاهها، مقالات، نشریات، کتب و ... کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها جهت جشنواره رازی و ارزشیابی سالانه پژوهشی دانشگاه

۹-     راهنمایی و دریافت مدارک دانشجویان متقاضی استفاده از بند ک

۱۰-    هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات، کارگاهها، همایشها و ... کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

۱۱-    ارسال و دریافت ایمیلهای مورد نیاز برای کلیه سرپرستان و دبیران کمیتههای دانشجویی دانشکده ها

۱۲-   پاسخگویی و راهنمایی تلفنی و حضوری به کلیه مراجعین کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

۱۳-  تهیه مینوت و تایپ کلیه نامه ها و صورتجلسات اداری و پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

۱۴-  بایگانی کلیه نامه ها و صورتجلسات اداری و پژوهشی و تشکیل پرونده طرحهای تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

۱۵-  گذاشتن اخبار مورد نیاز بر روی سایت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

۱۶-   انجام هماهنگی های لازم در مورد امور تحقیقات دانشجویی با شبکه همکاری مرکز و کارشناسان مربوطه در وزارت متبوع

۱۷-  پیگیری درخواستهای خرید تا تحویل درخواست از انبار

شرح وظایف کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

 

 

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir

 

پیوندها