۱-      اعلام فراخوان دریافت طرحها در دانشکده ها دوبار در سال

۲-     دریافت و بررسی پروپوزالها در دانشکده ها

۳-     ارسال طرح کارشناسی شده به همراه مستندات به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

۴-     کارشناسی پروپوزالها از نطر فرمت، هزینه ها، لاین تحقیقاتی، ثبت در سایت پژوهشیار و ....

۵-     تصویب طرحها در سورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

۶-     ارسال طرحهای مصوب به واحد مدیریت پژوهشی و دریافت کد طرحها

۷-     عقد قرارداد در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

۸-    اجرای طرح توسط مجری و همکاران

۹-     ارائه پذیرش مقاله  گزارش پایانی توسط مجری به کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

۱۰-    اتمام طرح و تسویه حساب

طرحها

قال الله تعالی : کُلُوا وَاشرَبُوا ولا تُسرِفُوا إنَّهُ لایُحِبُ المُسرِفین ؛ 
 بخورید و بیاشامید ولى اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمى دارد .

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir