حذب دستیاران پژوهشی در مراکز تحقیقاتی

جهت اطلاعات بیشتر به سایت مربوط مراجعه فرمائید .

http://rap.hbi.ir

فراخوان جذب عضو هیئت علمی پژوهشی در دانشگاه

 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir