فراخوان دوره پسا دکترای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مهلت ارسال مدارک : از ۱۵بهمن ماه  لغایت ۱۵ اسفند ماه۱۳۹۶

شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر: ۳۷۹۲۳۰۷۹ سرکارخانم شیردوانی

جهت دریافت فرم های مربوطه روی فایلهای زیر کلیک نمائید .

فرم خود اظهاری

پوستر فراخوان و اسامی اساتید پذیرش دهنده

دستوالعمل حمایت از دوره پسا دکترای پژوهشی

فراخوان دوره پسا دکترای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۶

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه