به اطلاع می رساند: کارگاه فراتحلیل در روز پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ طبق هماهنگی قبلی از ساعت ۸ صبح الی ۱۳ در محل ساختمان معاونت پژوهشی - سالن اجتماعات برگزار می گردد.

قابل توجه افراد منتخب کارگاه فراتحلیل

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه