باتوجه به راه اندازی لینک پرسش و پاسخ در سایت معاونت پژوهشی قسمت آموزش کارکنان ،شما عزیزان ازاین پس می توانید پرسش های خود را در مورد حوزه های مختلف مطرح و از طریق همان لینک و یا درقالب کلاس آموزشی دریافت نمایید.

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه