لیست افراد مرتبط با خدمت:

دکتر حسین یوسفی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه تلفن : ۳۷۹۲۳۰۷۶- ۰۳۱

خانم مینا تقوایی

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه  تلفن : ۳۷۹۲۳۰۷۶- ۰۳۱

آقای حسین حاجیان فر، آقای هژیر مرادی و آقای کیومرث چلونگر

دبیران کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه تلفن : ۳۷۹۲۳۰۷۶- ۰۳۱

سرپرستان دانشکده ها

دبیران دانشکده ها

لیست افراد مرتبط با خدمت

قال الله تعالی : کُلُوا وَاشرَبُوا ولا تُسرِفُوا إنَّهُ لایُحِبُ المُسرِفین ؛ 
 بخورید و بیاشامید ولى اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمى دارد .

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir