نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی تلفن
دکتر محمد رضا سلیمانی مدیر اطلاع رسانی و علم سنجی پزشکی ومنابع علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-عضو هیات علمی دانشگاه Soleymani@mng.mui.ac.ir ۳۷۹۲۳۰۷۲

 

 

 

 

مدیریت اطلاع رسانی،و علم سنجی

قال الله تعالی : کُلُوا وَاشرَبُوا ولا تُسرِفُوا إنَّهُ لایُحِبُ المُسرِفین ؛ 
 بخورید و بیاشامید ولى اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمى دارد .

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir