آشنایی با اطلاع رسانی پزشکی و امکانات کتابخانه های دانشگاه

گروه هدف: اعضای محترم هیات علمی ،دانشجویان تحصیلات تکمیلی،و تمامی کاربران کتابخانه های دانشگاه

مکان برگزاری :ساختمان گسترش- محل برگزاری همایش های دانشگاه

زمان برگزاری:دوشنبه سوم خردادماه ۹۵

همایش آشنایی با اطلاع رسانی پزشکی و امکانات کتابخانه های دانشگاه