همایش از ایده تا ثروت در حیطه سلامت همراه با برگزاری رویداد دانشجویی زنبور عسل