نام  ونام خانوادگی : زهرا اطرج

سمت : کارشناس مسئول علم سنجی و ارزشیابی تحقیقات

تلفن :۳۷۹۲۳۰۶۸   

پست الکترونیک : sci@mui.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم شهیدی 

سمت: کارشناس انتشارات

تلفن: ۳۷۹۲۳۰۶۸   

الکترونیک:publications@mui.ac.ir

شرح وظایف :

 

 

همکاران انتشارات

قال الله تعالی : کُلُوا وَاشرَبُوا ولا تُسرِفُوا إنَّهُ لایُحِبُ المُسرِفین ؛ 
 بخورید و بیاشامید ولى اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمى دارد .

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir