شهپر توانا

کارشناس مشاور روابط بین دانشگاهی و بین الملل

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۰۷۱ - ۳۶۶۸۶۹۷۴ - ۰۳۱

فاکس: ۳۶۶۸۷۸۹۸ - ۰۳۱

آدرس پست الکترونیکی: tavana@mail.mui.ac.ir

 

 

زهرا امامی

کارشناس روابط بین دانشگاهی و بین الملل

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۰۷۱  - ۳۶۶۸۶۹۷۴  - ۰۳۱

فاکس: ۳۶۶۸۷۸۹۸ - ۰۳۱

آدرس پست الکترونیکی:emami@mail.mui.ac.ir

International@mui.ac.ir   

شرح وظایف :                                                                     

۱.            ایجاد امکانات لازم برای دست یابی به قوانین و مقررات سایر کشورها جهت استفاده در تهیه و تنظیم قراردادها و موافقت نامه ها

۲.            -مطالعه و بررسی قوانین و مقررات دیگر کشور ها در زمینه وظایف مربوط به منظور استفاده محتمل در تهیه پیش نویس های نهایی در تنظیم مقررات داخلی در این موارد.

۳.            -گردآوری و تنظیم اطلاعات و تهیه پیش نویس مقدماتی در مورد مطالعات و بررسی های مربوط به تنظیم سیاست ها و برنامه های مربوط به روابط و همکاری های بین المللی یا منطقه ای با دانشگاههای سایر کشور ها و امکانات گسترش این روابط و همکاری ها و شرکت در اجلاسیه ها و کنفرانس های ذی ربط در چارچوب وظایف واحد مربوط.

۴.            جمع آوری اطلاعات و آمار لازم در زمینه های مختلف  جهت ارتباط با کشورهای خارجی

۵.            بررسی نحوه ارتباط با سازمان های مختلف خارجی در رابطه با وظایف حوزه معاونت

۶.            همکاری با سایر کارشناسان روابط بین الملل در سایر فعالیت های این شغل

۷.            انجام کلیه امور قانونی مربوط به  ارتباطات بین المللی اعضای هیات علمی از قبیل شرکت در کنگره ها و سمینارها، فرصت های تحقیقاتی، مشاهده گری، ..... .

۸.            هماهنگی ، اطلاع رسانی  در مورد زمان تشکیل، تهیه دستور کار ، تهیه صورتجلسات  شورای روابط بین الملل دانشگاه با راهنمایی معاون پژوهشی ومدیر روابط بین الملل

۹.            هماهنگی و پی گیری اجرای مصوبات شورای روابط بین الملل

۱۰.    ثبت  و نگهداری منظم مدارک و اسناد برابر اصول  اداری

۱۱.    شرکت در جلسات  مربوط با نظر مقام مافوق

۱۲.    هماهنگی و انجام کلیه امور  و هماهنگی های مربوط به اخذ روادید،  استقبال،اسکان و غذا، تهیه برنامه بازدید، بدرقه مهمانان خارجی  معاونت پژوهشی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه

۱۳.    تهیه گزارشات  مختلف مربوط به روابط بین الملل حسب نیاز

۱۴.    همکاری در امور مربوط به تهیه مطالب، آماده سازی،  و به روز رسانی  سایت انگلیسی دانشگاه

۱۵.    اصلاح و بهسازی مستمر روش های جاری انجام امور

۱۶.    -انجام مکاتبات اداری

۱۷.    ارایه ایده برای بهبود امور در واحد روابط بین الملل دانشگاه

۱۸.    انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین مافوق

 

دکتر منصور شبان آزاد

مدیر تو سعه روابط بین الملل

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۰۷۱- ۳۶۶۸۶۹۷۴ - ۰۳۱

فاکس: ۳۶۶۸۷۸۹۸-۰۳۱

آدرس پست الکترونیکی:m2shazad@hotmail.com

همکاران روابط بین الملل

 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir