نام و نام خانوادگی :       آقای توکلی

 

 

شماره تماس :                  ۳۷۹۲۳۰۷۴ 

 

شماره نمابر  :                   ۳۶۶۸۷۸۹۸    

 

آدرس پست الکترونیک :          -

 

 

 

نام و نام خانوادگی :           فلور غنی پور

 

 

شماره تماس :                  ۳۷۹۲۳۰۷۴ 

 

شماره نمابر  :                   ۳۶۶۸۷۸۹۸    

 

آدرس پست الکترونیک :    

شرح وظایف :   

۱.            ماشین کردن نامه ها، یاد داشت های اداری، بخش نامه ها، گزارش ها و مقالات از روی پیش نویس های دست نویس

۲.            تطبیق مطالب ماشین شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم

۳.            همکاری و راهنمایی در یافتن سوابق مکاتبات

۴.            انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین مافوق

     -

 

 

 

نام و نام خانوادگی :           لیلا علیپور

 

 

شماره تماس :                  ۳۷۹۲۳۰۷۴ 

 

شماره نمابر  :                   ۶۶۸۷۸۹۸۳    

 

آدرس پست الکترونیک :  

شرح وظایف :   

۱.            ماشین کردن نامه ها، یاد داشت های اداری، بخش نامه ها، گزارش ها و مقالات از روی پیش نویس های دست نویس

۲.            تطبیق مطالب ماشین شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم

۳.            همکاری و راهنمایی در یافتن سوابق مکاتبات

۴.            انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین مافوق

   -

همکاران

قال الله تعالی : کُلُوا وَاشرَبُوا ولا تُسرِفُوا إنَّهُ لایُحِبُ المُسرِفین ؛ 
 بخورید و بیاشامید ولى اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمى دارد .

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir