نام و نام خانوادگی :    خانم محبوبه شجاعی 

 

شماره تماس :                   ۷۹۲۳۰۶۳ 

 

شماره نمابر  :                   ۶۶۸۷۸۹۸    

 

آدرس پست الکترونیک :    

 

۱-پیگیری امور مربوط به ایثارگران

۲- پیگیری امور مربوط  به بیمه تکمیلی پرسنل

۳- بایگانی امور پرسنلی

۴- پاسخگویی به ارباب رجوع

۵- پیگیری امور محوله از طرف مافوق

۶-مکاتبات اداری

۷- انجام کلیه امور از سوی مافوق

۸- امور مربوط به بازنشستگان

     -

 

 

 

رابط کارگزین معاونت پژوهشی و فناوری

قال الله تعالی : کُلُوا وَاشرَبُوا ولا تُسرِفُوا إنَّهُ لایُحِبُ المُسرِفین ؛ 
 بخورید و بیاشامید ولى اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمى دارد .

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir