باتوجه به برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فرایند، قوانین و دستورالعمل های مربوط به امور بین الملل در تاریخ ۲۵ خردادماه سال جاری به اطلاع می رساند آزمون مربوط به کارگاه مذکور در روز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۰ در حوزه معاونت پژوهشی ،سالن اجتماعات برگزار خواهد شد

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه