کارگاه آموزشی مدلهای کسب وکار " دانش بنیان "

مدرس : دکتر گوهریان

زمان : چهارشنبه یک دیماه ۱۳۹۵

مکان : تالار زیتون ( EDC)

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی مدلهای کسب وکار " دانش بنیان "

 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir