کارگاه آموزشی مدلهای کسب وکار " دانش بنیان "

مدرس : دکتر گوهریان

زمان : چهارشنبه یک دیماه ۱۳۹۵

مکان : تالار زیتون ( EDC)

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی مدلهای کسب وکار " دانش بنیان "