گروه هدف :   کارشناس شاغل در حوزه معاونت پژوهشی وسایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه

زمان برگزاری :  نهم مردادماه  ۱۳۹۶   شروع ساعت ۸ صبح لغایت۱۱

مکان برگزاری  : مجموعه گسترش تالار لقمان

جهت ثبت نام روی لینک مربوطه کلیک کنید.

کارگاه آموزشی کاربرد کدهای اخلاقی در پژوهش