روه هدف : کارشناس شاغل در حوزه معاونت پژوهشی وسایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه 

زمان برگزاری :نهم مردادماه ۱۳۹۶ شروع ساعت ۸ صبح لغایت ۲ بعد ازظهر

مکان برگزاری : سالن کنفرانس حوزه معاونت پژوهشی طبقه سوم

جهت ثبت نام روی لینک مربوطه کلیک کنید .

کارگاه آموزشی کاربرد کدهای اخلاقی در پژوهش

 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir