زوز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه همزمان با روز معلم، کتابخانه تخصصی و مرجع مویدالاطباء در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور رئیس دانشگاه و جمعی از مسئولین و اساتید دانشگاه افتتاح شد.

ادامه مطلب

کتابخانه تخصصی و مرجع مویدالاطباء در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گشایش یافت