دوره آموزش کتابدار بالینی

منطقه ۷ آمایشی کشور(شهر اصفهان)

Clinical Librarian Training Course

زمان :

۱۲ الی ۱۳بهمن ماه ۱۳۹۵

مکان :

سالن شورای معاونت پژوهشی وفناوری طبقه سوم

ادامه مطلب

گارکاه آموزشی کتابدار بالینی

 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir