«۲۳۲عنوان اولويت‏هاي پژوهشي دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر»

براي انتخاب موضوعات پايان‏ نامه ‏هاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد - دكترا)

فایل پیو ست

۲۲ عنوان اولویتهای پژوهشی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر

فایل پیو ست

۲۳۲عنوان اولويت‏هاي پژوهشي دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر»

 

 

 

ورود کاربر

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir

 

پیوندها