کارگاه آموزشی کتابدار بالینی Clinical Librarian Training Course گروه هدف: کتابداران مراکز آموزشی –درمانی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی زمان برگزاری: ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۸ الی ۱۲ محل برگزاری: سالن اجتماعات معاونت پژوهشی و فناوری

فایل پیو ست

کارگاه آموزشی کتابدار بالینی

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه