روز ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ ساعت ۸ صبح جلسه قرار دا د نرم افزار پژو هشیار در سالن شورای معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه برگزار شد و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه قرارد اد نرم افزار پژوهشیار دانشگاه

قال الله تعالی : کُلُوا وَاشرَبُوا ولا تُسرِفُوا إنَّهُ لایُحِبُ المُسرِفین ؛ 
 بخورید و بیاشامید ولى اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمى دارد .

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir