معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می نماید.

  ( کارگاه اخلاق در پژوهش )

ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه، دانشجویان، محققین و کارشناسان( همه رسته های شغلی آموزشی فرهنگی/  فنی مهندسی/  بهداشتی درمانی-  با مدرک تحصیلی حداقل  لیسانس)

(دارای امتیاز بازآموزی برای اعضاء محترم هیأت علمی و ارائه گواهی شرکت در کارگاه برای دانشجویان)

زمان برگزاری: شنبه ۹۶/۱۱/۲۸ از ساعت ۸ لغایت ۱۲

مکان : سالن شورای معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه

ثبت نام

فایل کارگاه

فایل کارگاه

تاریخچه اخلاق

 

کارگاه اخلاق در پژوهش

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه