روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه از ساعت ۷.۴۵ دقیقه صبح، بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی طرح های بالینی در سالن شورای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تشکیل شد. در این جلسه یک پروپوزال ارجاع شده از کمیته محترم Anchorاخلاق به شورا مورد بررسی قرار گرفته و به ادامه بررسی راهکارهای مرتبط با آیین نامه پپیشنهادی شورا جهت ارتقا پژوهشهای بالینی پرداخته شد. هم چنین درخواستهای مجریان چند طرح مصوب قبلی مطرح شد.

بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی طرح های بالینی

قال الله تعالی : کُلُوا وَاشرَبُوا ولا تُسرِفُوا إنَّهُ لایُحِبُ المُسرِفین ؛ 
 بخورید و بیاشامید ولى اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمى دارد .

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir