ساعت ۸ صبح دوم اردیبهشت ماه، یکمین جلسه شورای پژوهشی طرح های بالینی در سالن شورای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تشکیل شد. در این جلسه اولین پروپوزال از فراخوان جدید و یک پروپوزال اصلاحی از سال قبل مورد بررسی قرار گرفت.

اولین جلسه شورای پژوهشی طرح های بالینی سال ۱۳۹۷

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه