توجه اعضاء محترم هیآت علمی و سایر پژوهشگران گرامی حوزه های بالینی و غیربالینی    

 ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻮﯾﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ" ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﭘﯿﺎﻡ ﮐﺒﯿﺮﯼ ﺭﯾﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ در دو گروه  ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

گروه
زمان برگزاری
محل برگزاری
استاد
فرم ثبت نام

بالینی

ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

ﺳﺎﻋﺖ۱۱ ﺍﻟﯽ۱۳

سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا(س)
دکتر کبیری
ثبت نام گروه ۱

غیربالینی

ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ  ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

ساعت۸/۳۰ ﺍﻟﯽ۱۰/۳۰

ﺳﺎﻟﻦ اجتماعات ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
دکتر کبیری
ثبت نام گروه ۲

 

تذکر :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻓﻀﺎ، ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ نموده اند.
توجه : جهت دیدن تصاویر گارکاه روی آیکن برگزار شد کلیک نمائید .

 

 

 

کارگاه آشنایی با "سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران"

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه