previous pauseresume next

                  

برگزاری تور پژوهشی به میزبانی دانشکده بهداشت

  ۱۹ آذرماه  تور رویداد پژوهش دانشکده بهداشت با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع ،معاون تحقیقات وفناوری، روسا و معاونین پژوهشی دانشکده همراه با جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان میهمان دانشکده بهداشت،  برگزار گردید .

آشنایی با عوامل اجتماعی سلامت از طریق تحلیل فیلم سینمایی لاک قرمز

در دنیاي امروز با توجه به اینکه شرایطی که افراد در آن به دنیا می آیند، رشد کرده، زندگی و کار می کنند بر وضعیت سلامتشان تاثیر گذار هستند، دیدگاه هاي سلامت چشم اندازي وسیع تر پیدا کرده و ضرورتاً به عوامل تعیین کننده غیر طبی سلامت توجه ویژه اي معطوف گشته است.  هر یک از این تعیین کننده ها به خودي خود و یا از طریق تاثیر بر یکدیگر وضعیت سلامتی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. ادامه مطلب

برگزاری تور پژوهشی به میزبانی دانشکده داروسازی برگزار شد.

 ۱۸ آذرماه  تور رویداد پژوهش دانشکده داروسازی با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاون  محترم تحقیقات وفناوری، روسا و معاونین پژوهشی دانشکده همراه با جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان میهمان دانشکده داروسازی ومعاونین پژوهشی، آموزشی و کمیته تحقیقات دانشجویی  دانشگاه برگزار گردید .

ایدیاتوپیا در رویداد آذر ماه پژوهش آغاز شد.

ایدیاتوپیا در۱۷ آذر همزمان با رویداد آذرماه پژوهش با نشست گروههایی ازاساتید و دانشجویان در خانه دانشجو آغاز شد.

برگزاری تور پژوهشی به میزبانی دانشکده فناوریهای نوین برگزار شد.

۱۷ آذر ماه تور رویداد آذر ماه پژوهش در دانشکده فناوریهای نوین  با حضور ریاست محترم دانشگاه ، معاون تحقیقات و فناوری، معاونین پژوهشی واعضای هئیت علمی دانشگاه و دانشجویان برگزار شد.

  در ابتدا از توانمندیها و دستاوردهای دانشکده بازدید شد، و سپس معاون محترم پژوهشی دانشکده ،هسته های پژوهشی را معرفی نمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت تحقیقات و فناوری RSS

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه