previous pauseresume next

انتصاب معاون آموزشی دانشگاه

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، آقای دکتر احمد موحدیان عطار استاد و عضو هیات علمی دانشگاه، به عنوان معاون آموزشی منصوب گردیدند.

همچنین در این حکم از زحمات خانم دکتر چنگیز در زمان تصدی مسئولیت فوق تقدیر شده است.

برگزاری مراسم تکریم مدیر اجرایی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

چهارشنبه ۹ اردبیهشت ماه، مراسم تودیع و تکریم جناب آقای دکتر ابوالفضل اصلانی مدیر اجرایی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با حضور رییس محترم دانشگاه و معاون محترم پژوهشی و جمعی از مسئولین و کارکنان معاونت پژوهشی و فناوری برگزار و از زحمات ایشان در زمان تصدی مسئولیت  فوق تقدیر و تشکر شد.

برقراری دسترسی مجدد به بانک اطلاعاتی ISI Web of Science

با توجه به اینکه دسترسی به بانک فوق از اواسط سال ۲۰۱۳ میلادی بدلیل تحریم خود ساخته شرکت مالک یعنی Thomson Reuter  علیه کشورمان قطع شده بود خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،در حال حاضر دسترسی به مجموعه فوق در آدرس  http://webofknowledge.com ازطریق وب سایت معاونت پژوهشی و وب سایت کتابخانه مرکزی قسمت منابع دیجیتال فراهم گردیده است.D!‎78648012

فراخوان طرح های تحقیقاتی

مهلت ارسال طرح ها : تا تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۵

نحوه ارسال طرح ها: ثبت نام در سایت پژوهشیار معاونت پژوهشی و فناوری

ارسال طرح ها به آدرس researchmanager@mui.ac.ir

طرح هایی که در جهت اولویت های پژوهشی سال ۹۴ دانشگاه باشد جهت بررسی اولویت ویژه دارند.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت پژوهشی و فناوری RSS