گنکره ها

آئین نامه پرداختی شرکت در همایشها ودوره ها
آئین نامه شرکت در همایشهای داخلی
فرآیند درخواست
فرم تقاضا
گزارش کنگره

شناسایی فرصت های تجاری برای کسب وکارهای کوچک

شناسایی فرصت های تجاری برای کسب وکارهای کوچک

گروه هدف :اعضا هیات عملی دانشگاه ( دارای امتیاز آموزشی )،

سرفصل کارگاه :نقش نوآوری در توسعه اقتصادی کشور /مدل ها ،

مکان برگزاری :ستاد مرکزی دانشگاه - ساختمان شماره ۴ - طبقه سوم -

سالن جلسات معاونت پژوهشی وفناوری

زمان برگزاری : چهارشنبه مورخ ۹۴/۸/۱۳ ساعت  ۸:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰

فرصت مطالعاتی روابط بین الملل

آئین نامه میزبانی

 آئین نامه میزبانی دوره های علمی آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقدمه :

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت پژوهشی و فناوری RSS

 

 

 

ورود کاربر

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir

 

پیوندها