previous pauseresume next

                  


برگزاری دومین نشست خیرین فناوری و سلامت در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

دومین جلسه خیرین فناوری سلامت روز چهارشنبه ۲۴ مردادماه ۱۳۹۷

با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین محترم بهداشتی ، پژوهشی و جمعی از خیرین فناوری و سلامت استان در سالن شورای معاونت پژوهشی و فناوری تشکیل گردید.

نشست رئیس دانشگاه با مسئولین محترم دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی

دوشنبه پانزدهم مردادماه ۱۳۹۷ طی نشستی رئیس دانشگاه و رئیس محترم دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و دکتر علیزاده رئیس محترم گروه برنامه ریزی وسیاستگذاری فناوری ، معاون پژوهشی وفناوری،  مدیر توسعه فناوری ، اعضای شورای فناوری  و مسئولین دانشکده ها درسالن جلسات دفتر ریاست دانشگاه به بحث و گفتگودر خصوص پارک علم وفناوری سلامت پرداختند.

دیدار رئیس دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت با مسئولین دانشگاه و استاندار اصفهان

  روز دوشنبه پانزدهم مردادماه ۱۳۹۷ رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت  و آموزش پزشکی دکتر حسین وطن پور، دکتر علیزاده رئیس گروه برنامه ریزی وسیاستگذاری فناوری و مسئولین دانشگاه نشستی با استاندار اصفهان درمحل استانداری تشکیل شد.این نشست با سخنان دکتر چنگیز رئیس دانشگاه آغاز، سپس معاون پژوهشی گزارشی در مورد پارک علم وفناوری سلامت دانشگاه ارائه نمودند.در ادامه استاندار اصفهان، دکتر محسن مهرعلیزاده درخصوص اقداماتی که پیرامون ایجاد پارک علم و فن آوری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفته، اظهارداشت: این اقدام کار مبارک و ارزشمندی است و ایجاد پارک فناوری می تواند موفقیت های بیشتری را در حوزه ی سلامت در پی داشته باشد و باید بخش خصوصی به این حوزه ورود نماید.
 

بازدید روسای دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مجموعه مراکز توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوشنبه پانزدهم مرداد ماه ۱۳۹۷ معاون پژوهشی دانشگاه به همراه آقایان دکتر حسین وطن پور رئیس محترم دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دکتر علیزاده رئیس محترم گروه برنامه ریزی وسیاستگذاری فناوری بازدیدی از دو مرکز رشد علوم دارویی وتجهیزات پزشکی واقع در مجموعه مراکز توسعه فناوری سلامت واقع در مرقع اصفهان و سپس از مرکز نوآوری سلامت واقع در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ساختمان آفرینش بازدید و در مورد برنامه ها و سیاست های آینده آن مراکز بحث وتبادل نظر بعمل آمد.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت پژوهشی و فناوری RSS
قال الله تعالی : کُلُوا وَاشرَبُوا ولا تُسرِفُوا إنَّهُ لایُحِبُ المُسرِفین ؛ 
 بخورید و بیاشامید ولى اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمى دارد .

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir