previous pauseresume next

سوال از مسئولین پژوهشی در مراسم بزرگداشت روز پژوهش

 

آیا تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس الویت های جامعه بوده است؟ آیا شما عضو هیت علمی،تحقیقات خود را بر مبنای نیاز جامعه طراحی می کنید؟

کارگاه آموزشی" معرفی درگاههای ملی حمایت از پژوهش های کاربردی"

 

 

کارگاه آموزشی "معرفی درگاههای ملی حمایت از پژوهش های کاربردی" توسط مدیریت توسعه فناوری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار می گردد.

کارگاه آموزشی" مدیریت دانش و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان نوپا"

 

کارگاه آموزشی "مدیریت دانش و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان نوپا" توسط مدیریت توسعه فناوری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار می گردد.

نشست"هم اندیشی و آشنایی با توانمندی های دانشکده بهداشت"

 

نشستی تحت عنوان "هم اندیشی و آشنایی با توانمندی های دانشکده بهداشت" با حضور مسوولین صنایع بزرگ و سازمان های مرتبط استان مطابق با برنامه های پیوست در تاریخ ۹۳/۱۰/۸ از ساعت ۱۲-۱۰ در سالن میعاد دانشکده بهداشت برگزار خواهد گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت پژوهشی و فناوری RSS