previous pauseresume next

 

موافقت قطعی با تاسیس ۴ مرکز تحقیقاتی دانشگاه

با توجه به نامه مقام عالی وزارت و باستناد رای صادره در دویست وپنجاه ویکمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم زشکی

با تاسیس ۴ مرکز تحقیقاتی دانشگاه موافقت قطعی بعمل آمد.                                                       

مرکز تحقیقات تصویر برداری وپردازش سگنال

مرکز تحقیقات بیهوشی ومراقبت های ویژه

مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی

مرکز تحقیقات آب والکترولیت

سخنرانی تیم پژوهشی دانشگاه هامبورگ آلمان

برنامه سخنرانی تیم پژوهشی از دانشگاه هامبورگ آلمان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (مرکز تحقیقات روان تنی)

۱۹ و ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

ادا مه ....

کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش

هدف: رشته شغلی های :

کارشناس وکمک کارشناس ( امور پژوهشی ، انتشارات ، روابط بین الملل ، ارتباط دانشگاه با صنعت وکارشناس آمار شاغل در معاونت پژوهشی )

مکان برگزاری:یک روز قبل از برگزاری کارگاه از طریق لینک آموزش کارکنان اعلام میگردد.

زمان برگزاری:۹۴/۱۱/۱۹ ساعت ۸ لغایت ۱۴

ثبت نام از طریق لینک آموزش کارکنان

گارکاه آمورشی اخلاق در پژ و هش

هدف: پست های سازمانی :

کارشناس وکمک کارشناس ( امور پژوهشی ، انتشارات ، روابط بین الملل ، ارتباط دانشگاه با صنعت وکارشناس آمار شاغل در معاونت پژوهشی )

مکان برگزاری:   گسترش - ساختمان شماره ۴-   طبقه سوم -سالن معاونت پژوهشی 

زمان برگزاری:۹۴/۱۱/۱۹  ساعت ۸ لغایت ۱۴

ثبت نام از طریق لینک آموزش کارکنان

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت پژوهشی و فناوری RSS

 

 

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir

 

پیوندها