شناسایی فرصت های تجاری برای کسب وکارهای کوچک

شناسایی فرصت های تجاری برای کسب وکارهای کوچک

گروه هدف :اعضا هیات عملی دانشگاه ( دارای امتیاز آموزشی )،

سرفصل کارگاه :نقش نوآوری در توسعه اقتصادی کشور /مدل ها ،

مکان برگزاری :ستاد مرکزی دانشگاه - ساختمان شماره ۴ - طبقه سوم -

سالن جلسات معاونت پژوهشی وفناوری

زمان برگزاری : چهارشنبه مورخ ۹۴/۸/۱۳ ساعت  ۸:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰

فرصت مطالعاتی روابط بین الملل

آئین نامه میزبانی

 آئین نامه میزبانی دوره های علمی آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقدمه :

همکاران

 

شهپر توانا

کارشناس مشاور روابط بین دانشگاهی و بین الملل

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۰۷۱ - ۳۶۶۸۶۹۷۴ - ۰۳۱

فاکس: ۳۶۶۸۷۸۹۸ - ۰۳۱

آدرس پست الکترونیکی: tavana@mail.mui.ac.ir

 

زهرا امامی

کارشناس روابط بین دانشگاهی و بین الملل

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت پژوهشی و فناوری RSS

 

 

 

ورود کاربر

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir

 

پیوندها