previous pauseresume next

حناب آقای دکتر اصغری

 

انتصاب شایسته حضرتعالی رابه عنوان ریاست سازمان غذا ودارو کشور که مبین مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده تان در سطوح مختلف آموزش عالی کشور می باشد، تبریک عرض نموده وتوفیق روزافزون آنجناب را ازخداوندمتعال خواستاریم.

اولین انتصاب دکتر هاشمی و اولین مدیر ارشد زن در وزارت بهداشت دولت دوازدهم

باحکم وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، سرکار خانم دکتر طاهره چنگیز بعنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منصوب شد.

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکترمرتضی پورفرزام

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکترمرتضی پورفرزام عضو هیات علمی گروه بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی  و مدیر اجرایی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه را از مرتبه دانشیاری به استادی تبریک عرض نموده،

موفقیت و سربلندی روزافزون ایشان را از درگاه ایزدمنان خواستاریم.

گارکاه نرم افزاز SPSS

گروه هدف :  کارشناس امور پژوهشی

و کلیه شاغلین در امور پژوهشی با ابلاغ انشایی                  

زمان برگزاری : ششم شهریور ماه  لغایت هشتم ۱۳۹۶ 

شروع ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲

مکان برگزاری :بال جنوبی دانشکده بهداشت طبقه۲( سالن کامپیو تر )

جهت ثبت نام به روی لینک مربوطه کلیک نمائید.

ظرفیت گارکاه فوق الذکر  بیست نفر است.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت پژوهشی و فناوری RSS