previous pauseresume next

                  

بازدید دانش آموزی دانشکده داروسازی در رویداد آذر ماه پژوهش برگزار شد.

دانشکده داروسازی امروز میزبان ۴۰  نفر از دانش آموزن در رویداد آذر ماه پژوهش بود و از آزمایشگاه های مختلف دانشکده از نزدیک دیدن نمودند تا نسبت به افق های دانش این مرز وبوم به انتخاب رشته بپردارند.

کارگاه ترجمان دانش در رویداد آذر ماه پژوهش برگزار شد .

امروز چهارشنبه ۲۱ ام آذرماه کارگاه " ترجمان دانش، تبادل و تجاری سازی دانش " در رویداد آذر ماه پژوهش با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری، اعضای محترم هیات علمی ، دانشجویان دکترای تخصصی و کارشناسان پژوهشی در سالن احتماعات معاونت تحقیقات وفناوری برگزار شد.

  مستندات کارگاه ترجمان دانش

«برگزاری جلسه دوم رویداد کلینیک مقاله در مرکز آموزشی درمانی الزهرا»

دومین جلسه از رویداد کلینیک مقاله در تاریخ۹۷/۹/۱۹ در مرکز آموزشی درمانی الزهرا، با حضور خانم دکتر مژگان مرتضوی و آقای دکتر امیر بحرینی به عنوان داوران علمی، خانم دکتر مهری خوشحالی به عنوان داور آماری، خانم راحله طلوعی به عنوان مشاور اطلاعات، نویسندگان داوطلب جهت شرکت در برنامه و جمعی از اساتید و دانشجویان علاقمند تشکیل گردید.ادامه مطلب

«برگزاری جلسه اول رویداد کلینیک مقاله در مرکز آموزشی درمانی امام حسین (ع)»

اولین جلسه از رویداد کلینیک مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷در مرکز آموزشی درمانی امام حسین (ع)، با حضور خانم دکتر رویا کلیشادی به عنوان داور علمی مقالات، نویسندگان داوطلب جهت شرکت در این برنامه و جمعی از علاقمندان برگزار گردید. ادامه مطلب

برگزاری تور پژوهشی به میزبانی دانشکده بهداشت

  ۱۹ آذرماه  تور رویداد پژوهش دانشکده بهداشت با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع ،معاون تحقیقات وفناوری، روسا و معاونین پژوهشی دانشکده همراه با جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان میهمان دانشکده بهداشت،  برگزار گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت تحقیقات و فناوری RSS

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه