ششمین شورای پژوهشی طرح های کاربردی (HSR)

 شورای پژوهشی کاربردی(HSR)دانشگاه راس ساعت ۸ صبح یکشنبه ۲۴ ذی ماه ۱۳۹۶

در سالن کنفرانس معاونت پژوهشی و فناوری تشکیل و درخصوص طرحهای ارسال شده به این شورا بحت و تبادل نظر بعمل امد.

 

سیزدهمین جلسه شورای مدیریت توسعه وارزیابی تحقیقات دانشگاه

رو شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۳ ۸ صبح، سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مدیریت توسعه وارزیابی تحقیقات دانشگاه در سالن کنفرانس معاونت پژوهشی وفناوری تشکیل شد. و در خصوص دستور جلسه بحث و تبادل نظر انجام گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

یست و دومین جلسه شورای پژوهشی طرح های بالینی

روز دوشنبه ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ ساعت ۷.۴۵ دقیقه در سالن شورای معاونت پژوهشی و فناوری تشکیل شد. در این جلسه تعدادی از طرح‌های ارجاع شده به این شورا در فراخوان نوبت دوم بررسی گردید. هم چنین در خصوص برخی راهکارهای اهداف میان مدت آیین نامه پیشنهادی شورا جهت ارتقای پژوهشهای بالینی بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی طرحهای بالینی

روز دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۱ساعت ۷.۴۵  بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی طرح های بالینی در سالن شورای معاونت پژوهشی و فناوری تشکیل شد. در این جلسه تعدادی از طرح‌های ارجاع شده به این شورا در فراخوان نوبت دوم سال ۱۳۹۶ بررسی گردید

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت پژوهشی و فناوری RSS

 

 

 

ورود کاربر

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir

 

پیوندها