نشریه انگلیسی زبان پژوهش در علوم پزشکی برگزیده بیست و سومین دوره جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی

در بیست و سومین دوره جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی، نشریه انگلیسی زبان (Journal of Research in Medical Science) معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان نشریه برگزیده انتخاب گردید.

پنجمین جلسه شورای پژوهشی کاربردی(HSR)دانشگاه

پنجمین جلسه شورای پژوهشی کاربردی(HSR)دانشگاه راس ساعت ۸ صبح یگشنبه ۱۷ ذی ماه ۱۳۹۶

در سالن کنفرانس معاونت پژوهشی و فناوری تشکیل و درخصوص طرحهای ارسال شده به این شو را بحت و تبادل نظر بعمل امد.

دوازدهمین جلسه شورای مدیریت توسعه وارزیابی تحقیقات دانشگاه

روز شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۹ راس ساعت ۸صبح، دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مدیریت توسعه وارزیابی تحقیقات دانشگاه در سالن کنفرانس معاونت پژوهشی وفناوری تشکیل شد. و در خصوص دستور جلسه بحث و تبادل نظر انجام گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

سیزدهمین جلسه شورای علو م پایه

روز سه شنبه ۹۶/۱۰/۵ راس ساعت ۸ صبح، سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی طرحهای علوم پایه دانشگاه در سالن کنفرانس معاونت پژوهشی و فناوری تشکیل و درخصوص تعدادی از طرحهای ارسال شده به این شورا در فراخوان نوبت دوم بحت و تبادل نظر بعمل امد.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت پژوهشی و فناوری RSS

 

 

 

ورود کاربر

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir

 

پیوندها