previous pauseresume next

                  

کارگاه شناسایی سرقت علمی و ابزارهای موجود

کارگاه شناسایی سرقت علمی و ابزارهای موجود

زمان: روز سه شنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه ساعت ۸ الی ۱۲

مکان: سالن کنفرانس حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

دارای امتیاز توانمندسازی برای اعضای هیات علمی و ارائه گواهی به کارشناسان و دانشجویان

  برنامه زمانبندی کارگاه

مستندات ارائه شده در کارگاه

اولین سمینار بین المللی پرستاری خانواده با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری در تالار اندیشه دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

 اولین سمینار بین المللی پرستاری خانواده در کشور ۲۵ لغایت ۲۷ دیماه ۱۳۹۷، با حضور نمایندگان آمایش منطقه ۷ آموزشی، نمایندگان دانشگاههای آزاد پرستاری و مامایی ، اعضای هیات علمی و نمایندگان بیمارستانهای آموزشی و با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری  در تالار اندیشه دانشکده پرستاری و مامایی  برگزار شد. موضوع باورهای خانواده در مورد سلامت، بیماری، درد و رنج (باورهای موجود در مورد بیماری) و FFC به عنوان عملکرد مبتنی بر شواهد توسط خانم Dr. Birte Østergaard ، از دانشگاه دانمارک ارائه شد.

کارگاه آموزشی "تهیه راهنما و جزوه های آموزشی با استفاده از نرم افزار Word"

کارگاه آموزشی "تهیه راهنما و جزوه های آموزشی با استفاده از نرم افزار Word"

گروه هدف: همکاران شاغل در معاونت های پژوهشی ،همکاران کتابدار شاغل در دانشگاه

  زمان برگزاری محل برگزاری  
گروه اول

شنبه ۹۷/۱۰/۲۹

۸ لغایت ۱۰

کتابخانه مویدالاطبا

ثبت نام

گروه دوم

۹۷/۱۰/۲۹

۱۰:۳۰ لفایت ۱۲:۳۰

ثبت نام 

افتتاح نخستین پارک علم و فناوری سلامت کشور به دست معاون‌ علمی و فناوری ریاست جمهوری در اصفهان

  روز شنبه مورخ ۲۲ دیماه، پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی  با هدف تبدیل ایده های برتر حوزه های مختلف سلامت به محصول  با حضور معاون علم و فناوری ریاست جمهوری ، به همراه رییس دانشگاه ، معاون تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین،افتتاح گردید.

بازدید معاون علم و فناوری ریاست جمهوری از مرکز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صبح ‌روز شنبه ۲۲ دیماه، معاون علم و فناوری ریاست جمهوری در سفر به اصفهان، به همراه رییس دانشگاه ، معاون تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین، از مرکز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بازدید نمودند.گفتنی است مرکز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ‌۸ هسته فناوری تشکیل شده است.شایان ذکر است پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی، با حضور معاون علم و  فناوری ریاست جمهوری افتتاح خواهد شد.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت تحقیقات و فناوری RSS

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه