previous pauseresume next

                  


                                                                                         

بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

با استعانت از پروردگار متعال، بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی به منظور تجلیل از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور و محققان منطقه خاورمیانه و کشورهای عضو آیسسکو جهت معرفی فعالیت‌های تحقیقاتی برتر علوم پزشکی با تأکید بر جنبه‌های نو‌آوری در دی ماه ۱۳۹۳ برگزار می‌گردد.

خبر شماره۱

همایش معاونین پژوهشی و فناوری و اجلاس روسای مراکز رشد دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت تحقیقات و فناوری RSS

شاخ غول

بانی شو

کندو

بینشانه